Avís Legal

Les presents Condicions Generals regulen l'ús d'aquesta pàgina web en Internet que GAUDIUM SPORTS, S.L. posa a la disposició dels usuaris d'Internet, la utilització d'aquesta pàgina web www.gaudiumsports.com, implica l'acceptació de les presents Condicions Generals, que l'usuari ha de llegir cada vegada que es proposi utilitzar aquesta pàgina, perquè tant la pàgina en si com aquestes condicions estan subjectes a modificacions. L'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels USUARIS i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella.

1.- Informació legal

Conforme a l'Art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSI-CE) i la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació, s'informa que la present pàgina web, pertany a GAUDIUM SPORTS, S.L. amb C.I.F. número B65727125 i domicili social en C/Santa Caterina, 42 08014 Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, amb correu electrònic info@gaudiumsports.com

2.- Tractament de dades de menors de 14 anys

GAUDIUM SPORTS, S.L. té habilitat els mitjans necessaris per a la no recollida de dades de menors de 14 anys, segons l'Art. 13.2 del Real Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, de Desenvolupament de la Llei orgànica 1571999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Aquesta pàgina no està intencionadament dirigida a menors de 14 anys.

3.- Actualització i modificació de la pàgina web

GAUDIUM SPORTS S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu website, i la configuració o presentació d'aquest, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

4.- Seguretat informàtica

GAUDIUM SPORTS, S.L. l'informa que aquesta pàgina no té virus, programes espies i l'informa que la pàgina web utilitza cookies.

5.- Seguretat en els accessos

L'accés a les pàgines a través de les que el client de GAUDIUM SPORTS S.L. consulti dades personals, sol·liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

6.- Indicacions sobre aspectes tècnics

GAUDIUM SPORTS S.L. no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del nostre control.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

7.- Intercanvi o difusió d'informació

GAUDIUM SPORTS S.L. declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts al fet que s'accedeixi puguin ferir la sensibilitat d'aquests.

8.- Contingut de la web i enllaços

A GAUDIUM SPORTS S.L. no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina web.

Els USUARIS d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web a aquesta pàgina web hauran de complir amb les condicions que es detallen a continuació:

• L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (en línia links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

• Queda prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina o permetin la visualització dels seus continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les de la pàgina i, en qualsevol cas, aquesta prohibició inclou també que es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina, de manera que:

1. Produeixi error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència dels continguts.

2. Suposi un acte de comparació o imitació deslleial.

3. Serveixi per a aprofitar-se de la reputació de la marca i el prestigi de GAUDIUM SPORTS.

4. De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent o atempti contra els usos i costums de bon fer professional que siguin de general acceptació a Internet.

5. En cap cas s'expressarà en la pàgina on se situï l'enllaç que GAUDIUM SPORTS ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

6. La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums o que resultin inapropiats i entrin en conflicte amb l'activitat de GAUDIUM SPORTS.

9.- Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts de la pàgina , són propietat intel·lectual de GAUDIUM SPORTS, S.L. o de tercers i no podran ser reproduïts, copiats, pegats, linkats, transmesos, distribuïts o manipulats de qualsevol forma i amb qualsevol finalitat, sense l'autorització prèvia i per escrit de GAUDIUM SPORTS, S.L. mantenint en tot moment el "copyright" intacte i qualsevol altre indicador de la propietat intel·lectual dels materials o continguts. Tot ús o modificació del Material o dels Continguts per a qualsevol altre fi diferent de l'autoritzat en les Condicions Generals serà considerat una violació de les lleis internacionals del "copyright", que protegeixen els drets d'autor.

10.- Legislació i fur

La prestació del servei es regeix per la legislació espanyola, sent competents els Tribunals de Barcelona als quals l'USUARI se sotmet expressament.