Política de privacitat

GAUDIUM SPORTS SL es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal, fent ús de les mateixes exclusivament per a les finalitats indicades, i l'informa que té implantades les mesures de seguretat i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o d’un medi o natural, de conformitat amb el previst en l'article 9 LOPD i en el seu Reglament de desenvolupament, així com el Reglament General UE 2016/679 del Parlament Europeu i legislació concordant.

Existeixen funcionalitats en el lloc web (per a la inscripció d'esdeveniments) en els quals és necessari registrar-se amb caràcter previ. Això li facilitarà tenir accés a “El meu compte”, on vostè podrà veure dades personals, adreces d'enviament, estat de la seva comanda… Això permetrà que cada vegada que accedeixi a aquestes funcionalitats, amb només introduir el seu e-mail i contrasenya, el nostre sistema reconegui les seves dades i, d'aquesta manera, que la seva experiència en el lloc web sigui més àgil i senzilla.

A GAUDIUM SPORTS podem recopilar la següent informació personal dels usuaris de la web: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon, data de naixement i sexe quan vostè visita la web, es registra, realitza una inscripció en línia, es posa en contacte amb GAUDIUM SPORTS o amb l'empresa que gestioni les inscripcions.

A GAUDIUM SPORTS garantim la seguretat i protegim la privacitat dels nostres clients. Per aquest motiu, li garantim que el tractament de les seves dades s'efectua sota alts nivells de seguretat.

Les transaccions de targeta de crèdit es transmeten a través d'un servidor (especificar TPV). Quan les lletres “http” passen a “https”, la “s” significa que està, en una àrea SSL; el seu navegador també pot informar-lo de la seguretat del lloc mitjançant un missatge pop-up. SSL encripta la informació personal mitjançant el transport de dades.

Per a accedir a determinades funcionalitat del lloc web (inscripcions d'esdeveniments) serà necessari que vostè ens faciliti les seves dades personals. En incloure aquesta informació vostè ens garanteix que és la seva veritable identitat, i que tota la informació que vostè ens facilita és veritable, exacta, actualitzada i completa en el moment en el qual vostè ens proporciona la informació.

Les dades de caràcter personal que ens ha facilitat de manera voluntària seran incorporats a un fitxer del qual és titular GAUDIUM SPORTS. que s'utilitzarà per a gestionar la seva alta com a usuari, informar-lo dels esdeveniments de GAUDIUM SPORTS a través del compte de correu que ens ha facilitat i gestionar el procés d’inscripció.

GAUDIUM SPORTS SL amb domicili en C/Santa Caterina, 42, 08014 Barcelona, com a responsable del fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la seva informació de caràcter personal. Per a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat , cancel·lació i oposició haurà de remetre una comunicació per correu electrònic al mail info@gaudiumsports.com acompanyant fotocòpia del DNI o document que facilitis o identificació.

Els menors de 16 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç electrònic reculli i tracti les seves dades personals. Només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. En aquest supòsit de dades de menors de 16 anys s'haurà d'obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

Tramitar la seva alta com a usuari a l'efecte d'inscripcions d'esdeveniments presumirà el seu consentiment per a tractar les dades en els termes indicats.

En el cas que faciliti dades de caràcter personal de tercers, ens garanteix que compta amb les autoritzacions necessàries per al seu tractament. Així mateix, està obligat a informar dites terceres dels termes i condicions del tractament de les seves dades.

Tota la informació facilitada per vostè s'incorporarà a un fitxer responsabilitat de l'empresa per a processar inscripcions als esdeveniments, per a facilitar la navegació i i per a oferir-li informació comercial, publicitària i/o promocional. En realitzar una inscripció a un esdeveniment vostè manifesta que està d'acord que nosaltres podem emmagatzemar i processar les seves dades personals.

Per al millor compliment dels seus serveis, GAUDIUM SPORTS es troba obligada a facilitar determinades dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon, etc.) a altres empreses col·laboradores. En tots els casos, les dades que es faciliten són els estrictament necessaris per a l'activitat concreta que es vagi a realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat si fos necessari per a la correcta gestió de la seva inscripció.

L'usuari (vostè) garanteix que les dades personals proporcionades són certs i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació d'aquests. Qualsevol pèrdua o mal causat al lloc o a la persona responsable del lloc web o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de registre serà responsabilitat exclusiva de l'usuari.

Acceptant la present Política de Privacitat i Cookies consenteix la utilització de les cookies utilitzades en aquest lloc web i que es descriuen en la pàgina anteriorment indicada.